Företagsmedlemskap

i Intresseföreningen Geocaching i Sverige

Vill du som företagare vara med och påverka besluten på årsstämma i Intresseföreningen Geocaching i Sverige (nedan; föreningen)?
Då kan ditt företag bli medlem i föreningen under nedanstående förutsättningar!
• Medlemskapet hanteras enligt samma regler och stadgar som ett personligt medlemskap.
• Medlemsföretaget utser en (1) representant som företräder företaget på föreningens årsstämma.
• Medlemsföretaget äger rätt att använda föreningens logga i samband med att man upplyser om medlemskapet.
• Medlemsavgiften är 1 000 SEK per år.

Detta företagsmedlemskap har ingen koppling till en eventuell annonsering på föreningens hemsida, utan man kan vara medlem utan att annonsera eller tvärtom!