Hall of Fame

Geocaching Hall of Fame är en nationell utmärkelse som delas ut av Intresseföreningen Geocaching i Sverige, för att uppmärksamma geocachare som gjort berömvärda insatser för geocaching i Sverige och/eller skapat uppskattade och unika geocacher. Priset är ett spårbart geocoin med tillhörande motivering.

I samband med föreningens årsmöte i mars ordnar vi  Hall of Fame. Vi vill veta vem du tycker har gjort en viktig insats för geocaching i Sverige under senaste året eller tidigare.

Alla nomineringar granskas av juryn som sedan utser vinnarna. Din nominering behandlas konfidentiellt, men vi förbehåller oss rätten att använda hela eller delar av din motivering.

Nytt inför 2019 års Hall of Fame kommer vi ha en ny kategori att nominer vinnare i, ”bästa logg” alla kan nominera fram till årsskiftet, under januari kommer alla föreningsmedlemmar kunna rösta på de nominerade. De 3-5 med flest röster kommer att meddelas efter att röstningen är stängd, vinnare kommer att presenteras under Hall of Fame.

När nomineringen öppnar så kommer det en länk HÄR

Föregående års pristagare: