Hall of Fame

Geocaching Hall of Fame är en nationell utmärkelse som delas ut av Intresseföreningen Geocaching i Sverige, för att uppmärksamma geocachare som gjort berömvärda insatser för geocaching i Sverige och/eller skapat uppskattade och unika geocacher. Priset är  ett spårbart geocoin med tillhörande motivering.

I samband med föreningens årsmöte i mars ordnar vi  Hall of Fame. Vi vill veta vem du tycker har gjort en viktig insats för geocaching i Sverige under senaste året eller tidigare.

Alla nomineringar granskas av juryn som sedan utser vinnarna. Din nominering behandlas konfidentiellt, men vi förbehåller oss rätten att använda hela eller delar av din motivering.

När nomineringen öppnar så kommer det en länk HÄR

Föregående års pristagare: