Hall of Fame

Geocaching Hall of Fame är en nationell utmärkelse som delas ut av Intresseföreningen Geocaching i Sverige, för att uppmärksamma geocachare som gjort berömvärda insatser för geocaching i Sverige och/eller skapat uppskattade och unika geocacher. Priset är  ett spårbart geocoin med tillhörande motivering.

I samband med föreningens årsmöte i mars ordnar vi femte upplagan av Hall of Fame. Nu öppnar vi för alla att nominera pristagare. Vi vill veta vem du tycker har gjort en viktig insats för geocaching i Sverige under senaste året eller tidigare. Alla nomineringar granskas av juryn som sedan utser vinnarna. Din nominering behandlas konfidentiellt, men vi förbehåller oss rätten att använda hela eller delar av din motivering.

Sista datum för att nominera kandidater 2018 har passerat.

Deltagarlista 2018

Till anmälningsidan Hall of fame-2018

Föregående års pristagare: