Hall of Fame

Geocaching Hall of Fame

Geocaching Hall of Fame är en nationell utmärkelse som delas ut av Intresseföreningen Geocaching i Sverige, för att uppmärksamma geocachare som gjort berömvärda historiska insatser för geocaching i Sverige och/eller skapat unika och uppskattade geocacher. Priset delas ut i form av ett spårbart geocoin med en tillhörande motivering.

I samband med föreningens årsmöte i mars ordnar vi femte upplagan av Hall of Fame. Nu öppnar vi för alla att nominera pristagare. Vi vill veta vem du tycker har gjort en viktig insats för geocaching i Sverige under senaste året eller tidigare. Alla nomineringar granskas av juryn som sedan utser vinnarna. Din nominering behandlas konfidentiellt, men vi förbehåller oss rätten att använda hela eller delar av din motivering.

Sista datum för att nominera kandidater till årets pris är 15 december.

Formulär för att nominera 2018 års pristagare

Information från respektive års prisutdelning.