Årsstämma 2018

Årsstämma lördag 10 mars 2018 kl 16:00

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls i Sundsvall i samband med årets Hall of Fame-event (GC7H9YW) den 10 mars 2018 kl 16:00 på restaurang Stadshusverandan, Kyrkogatan 19 i Sundsvall.
(N62° 23.422 E017° 18.397)

Ärenden enligt stadgarna.

Bokslut, motioner och andra handlingar kommer att publiceras löpande på denna sida, senast den 28 feb.

Nätdeltagande

För att underlätta för dig som har lång resväg så finns det möjlighet att deltaga hemifrån via nätkonferens. Anmälan för nätdeltagande görs till arsmote@geocaching.se före 1 mars och senast den 8 mars publiceras information om exakt hur det går till här på sidan.

För att deltaga på distans har vi valt att använda Google Hangout. Videokonferens via Hangout klarar 10 samtidiga deltagare, vilket räcker till de som anmält i förväg att de vill ansluta hemmifrån.

För att deltaga på årsstämman, klicka på länken nedan, föranmälda har förtur.

Länk till videokonferens via Google Hangout

Om du inte använt hangout tidigare så kommer du få installera ett tillbehör till din webläsare eller en app i din smartphone. Se länkar nedan

Varmt välkomna!