Föreningen

Geocaching i Sverige

Intresseföreningen Geocaching i Sverige är en ideell förening vars syfte är att främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching, bland annat genom att driva den svenska hemsidan www.geocaching.se samt att verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen startades för att kunna säkra driften av hemsidan www.geocaching.se. Tidigare har domännamnet ägts av en privatperson, alla programfiler har varit en privatpersons egendom, en privatperson har haft hand om de monetära resurser som besökarna har bidragit med för att bekosta webbhotellet, en privatperson har haft avtalet med webbhotellet, osv.

Detta sågs av ett flertal ”geocachingveteraner” som en stor risk, eftersom om någon av dessa grenar fallerade så skulle det innebära stora konsekvenser för hemsidan. Tänk om domänen plötsligt skulle försvinna, eller att webbhotellets sagts upp utan förvarning.

Genom att låta en ideell förening äga domänen, stå för konton, m.m. så kan driften säkras genom att inget längre står och faller med en enskild person.

Kallelse och handlingar till ordinarie årsmöte 2018 hittar du här.

Handlingar till tidigare årsmöten finns för följande år: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 (protokoll, årsredovisning, revisionsrapport och verksamhetsrapport) och 2009 (protokoll).

 

Medlem

Genom att vara medlem i föreningen hjälper du bland annat till att säkra sidans överlevnad. GCSE är en ideell förening och har som syfte att främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching bland annat genom att driva den svenska hemsidan www.geocaching.se och genom att verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare.
Läs mer om hur du blir medlem här.

 

Styrelsen

Föreningen har en styrelse vars ansvar det är att representera föreningen och se till att föreningen arbetar för att uppnå sina syften på bästa sätt.

Ledamöter

Namn Alias Hemort Kommentar
Anders Rosenkvist androsen Norrköping Ordförande vald 2017 på 1 år
Patrik Anelli Moberg Bromma Kassör vald 2017 på 2 år
Christina Törnberg Outlander_65 Malmö vald 2017 på 2 år
Markus Samuelsson teamreddog Kolbäck vald 2017 på 2 år
Jonas Högström lillfiluren Stockholm Eventsektionen vald 2016 på 2 år
Jerry Gray YankeeDude Örebro vald 2016 på 2 år
Linda Malmgren Miss Li Bålsta vald 2016 på 2 år

Suppleanter (valda på ett år)

Namn Alias Hemort
Lotta Rodin Lundberg +Lotta Visby
Anders Sylvan Gavia-SGCD Göteborg Sponsoransvarig
Andreas Niva najsfoto Norrköping
Kjell Lundqvist mtekla Tyresö

Valberedning

Namn Alias Hemort
Torgny Svedberg (Sammankallande) YngveMyrslok Öxabäck
Marie Höög Höögarna Malmköping
Jörgen Björnsson Jorgoboss Katrineholm

Revisorer

Namn Alias Hemort
Fredrik Wellner Wellner Södertälje Vald 2016 på två år
Inger Lund mrsL-66 Norsborg

Arbetsgrupper

Arbetet i föreningen drivs genom olika arbetsgrupper. Nedan kan du se de ansvariga för arbetsgrupperna. Notera att man inte måste vara medlem i föreningen för att kunna stödja föreningens syfte genom att jobba med en arbetsgrupp, även om det är att föredra.

Hemsidan

Ansvarig Jonas Högström – lillfiluren
Medarbetare Andreas Niva – najsfoto

Eventsektionen

Ansvarig Jonas Högström – lillfiluren
Medarbetare FAD Lotta Rodin Lundberg – +Lotta
Medarbetare FAD Kjell Lundqvist – mtekla

Logotyp

Föreningens logotyp är ett gult G på blå bakgrund inskrivet i en kvadrat, med texten ”geocaching.se” under. Den gula och blå färgen skall vara de färger som används i den svenska flaggan (blå = PMS 301u/301c och gul = PMS 109u/116c).
G-symbolen i logon kommer från den fria symbol som Leatherman designade 2002, även kallad ”GX”. Om du vill använda GX-logon till något geocachingrelaterat projekt (t.ex. trycka T-shirt, designa coin, logo på cacheserie) går det naturligtvis bra.