Föreningen

Geocaching i Sverige

Intresseföreningen Geocaching i Sverige är en ideell förening vars syfte är att främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching, bland annat genom att driva den svenska hemsidan www.geocaching.se samt att verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Föreningen startades för att kunna säkra driften av hemsidan www.geocaching.se. Tidigare har domännamnet ägts av en privatperson, alla programfiler har varit en privatpersons egendom, en privatperson har haft hand om de monetära resurser som besökarna har bidragit med för att bekosta webbhotellet, en privatperson har haft avtalet med webbhotellet, osv.

Detta sågs av ett flertal ”geocachingveteraner” som en stor risk, eftersom om någon av dessa grenar fallerade så skulle det innebära stora konsekvenser för hemsidan. Tänk om domänen plötsligt skulle försvinna, eller att webbhotellets sagts upp utan förvarning.

Genom att låta en ideell förening äga domänen, stå för konton, m.m. så kan driften säkras genom att inget längre står och faller med en enskild person.

Kallelse och handlingar till ordinarie årsmöte 2017 hittar du här.

Handlingar till tidigare årsmöten finns för följande år: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 (protokoll, årsredovisning, revisionsrapport och verksamhetsrapport) och 2009 (protokoll).

 

Medlem

Genom att vara medlem i föreningen hjälper du bland annat till att säkra sidans överlevnad. GCSE är en ideell förening och har som syfte att främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching bland annat genom att driva den svenska hemsidan www.geocaching.se och genom att verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare.
Läs mer om hur du blir medlem här.

 

Styrelsen

Föreningen har en styrelse vars ansvar det är att representera föreningen och se till att föreningen arbetar för att uppnå sina syften på bästa sätt.

Namn Alias Post Hemort
Styrelsen
Anders Rosenkvist Androsen Ordförande Vald 2017 på 1 år Norrköping
Patrik Anelli Moberg Kassör Vald 2017 på 2 år Stockholm
Christina Törnberg Outlander_65 Sekreterare Vald 2017 på 2 år Malmö
Jerry Gray YankeeDude Ledamot, Eventsektionen Vald 2016 på 2 år Örebro
Jonas Högström lillfiluren Ledamot, Webbgruppen, Eventsektionen Vald 2016 på 2 år Täby
Linda Malmgren Miss Li Ledamot Vald 2016 på 2 år Bålsta
Markus Samuelson Teamreddog Ledamot Vald 2017 på 2 år Kolbäck
Lotta Rodin Lundberg +Lotta Suppleant Vald 2017 på 1 år Visby
Andreas Niva Najsfoto Suppleant, Sociala medier, Webbgruppen Vald 2017 på 1 år Norrköping
Anders Sylvan Gavia-SGCD Suppleant, Sponsoransvarig Vald 2017 på 1 år Göteborg
Kjell Lundqvist mtekla Suppleant Vald 2017 på 1 år Tyresö
Revisorer
Inger Lund MrsL-66 Revisor Norsborg
Fredrik Wellner Wellner Revisor Södertälje
Valberedningen
Torgny Svedberg Yngve Myrslok Öxabäck
Jörgen Björnsson JorgoBoss Sammankallande Eskilstuna
Marie Höög Höögarna Malmköping

Arbetsgrupper

Arbetet i föreningen drivs genom olika arbetsgrupper. Nedan kan du se de ansvariga för arbetsgrupperna. Notera att man inte måste vara medlem i föreningen för att kunna stödja föreningens syfte genom att jobba med en arbetsgrupp, även om det är att föredra.

Hemsidan

Ansvarig Jonas Högström – lillfiluren
Medarbetare Andreas Niva – najsfoto 

Eventsektionen

Ansvarig Jonas Högström – lillfiluren
Medarbetare FAD Lotta Rodin Lundberg – +Lotta
Medarbetare FAD Kjell Lundqvist – mtekla

Logotyp

Föreningens logotyp är ett gult G på blå bakgrund inskrivet i en kvadrat, med texten ”geocaching.se” under. Den gula och blå färgen skall vara de färger som används i den svenska flaggan (blå = PMS 301u/301c och gul = PMS 109u/116c).
G-symbolen i logon kommer från den fria symbol som Leatherman designade 2002, även kallad ”GX”. Om du vill använda GX-logon till något geocachingrelaterat projekt (t.ex. trycka T-shirt, designa coin, logo på cacheserie) går det naturligtvis bra.