FAQ

Vanliga frågor

Välj en kategori för att se frågor och svar för den kategorin.

Att hitta cacher

Oj, utrustning... Det finns faktiskt geocachare som inte använder GPS. Men normalt sett är minimikravet en GPS-mottagare, vilket kan köpas nya för runt 1200 kronor och uppåt. De enklaste klarar av att man kan knappa in koordinater och sen visar en pil åt vilket håll cachen ligger och hur långt det är dit. Mer än så behövs inte för geocaching. OBS, det finns GPS som bara är avsedda för bilnavigation, de duger inte till geocaching. Lite mer avancerade GPS-mottagare har anslutning för datakabel, så att man kan ladda ner koordinater från sin dator. Det finns även värstingmodeller som har färgskärm, höjdmätare, elektronisk kompass, digitala kartor etc.. Nästa viktiga utrustning är cacheuppgifter, om man inte har information om cacher så kan man inte hitta några (såvida man inte är Mumin & Snorkfröken och hittar ännu ej godkända cacher lite här och var). Man kan givetvis ta ut uppgifterna på papperskopia, eller så kan man använda sig av en handdator med uppgifterna i sig. Annan bra utrustning är ficklampa och penna. Sen kan man bygga på med hur mycket utrustning som helst,
Det finns många sätt att ta reda på detta. Skaffa koordinaterna för där du är nu och sök med dem som utgångspunkt på geocaching.com. Där finns också en live map man kan använda sig av.
Skall ge en uppfattning om hur svårt det är att hitta cachen. I en skala från 1 till 5, med halva steg. 1 innebär att cachen är lätthittad på ett helt uppenbart ställe där man inte ens skall behöva leta. Difficulty ska ej förväxlas med Terrain som beskriver hur svårt det är att ta sig till cachen Om man vill ha hjälp med att bestämma Difficulty på en cache så kan man använda detta system. 1. Lätt. Cachen ligger synligt eller kan hittas efter ett par minuters letande. 2. Medel. En genomsnittlig cachare kan hitta den på mindre är 30 minuter. 3. Utmanande. En erfaren cachare tycker att denna cache är en utmaning, och den kan ta större delen av eftermiddagen att hitta den. 4. Svår. En riktig utmaning för en erfaren cachare. Kan kräva speciella färdigheter, kunskaper eller noggranna förberedelser för att hitta. Kan ta flera dagar/utflykter för att slutföra. 5. Extrem. En seriös mental eller fysisk utmaning. Kräver speciella kunskaper, färdigheter eller utrustning för hitta
Används på geocaching.com för att ge en uppfattning om hur svår terräng cachen har. Skala 1-5 med steg om 0.25, där 1 är lättast och 5 svårast. Följande faktorer påverkar Terrain: Hur långt det är att gå: 1. = Högst 1 km 2. = 1 - 3 km 3. = 3 - 16 km 4. = över 16 km Markens beskaffenhet: 1. Asfalt el dyl. 2. Jämnt, hårt grus (som man kan köra barnvagn på) 3. Annan typ av stig 4. Vadå stig? Växtlighet: 1. = Ingen 2. = En vuxen kan kliva över 3. = Midjehög 4. = Man måste hugga sig fram Höjdskillnader: 1. = Nästan inga (lätt att köra rullstol) 2. = Måttliga (man kan cykla) 3. = Brant 4. = Så brant att man måste klättra För att få 5 krävs: * Specialutrustning! T.ex. båt, terrängfordon, klätterutrustning eller dykutrustning Övernattning: * Övernattning krävs = 4 Om alla faktorer är 1 så blir Terrain = 1. Om en faktor har högre tal än alla andra avgör den graderingen. Om det är flera faktorer som har högst tal så adderar man 0.25 för varje extra faktor. Exempel: 2 km att gå på asfalt och plan mark ger Terrain = 2. Om det i stället är hårt grus blir Terrain = 2.25. Är det dessutom måtliga höjdskillnader blir Terrain = 2.5
Då loggar man i cachens loggbok. Glöm sen inte att logga cachen som hittad på geocaching.com också men av praktiska själ så gör de flesta det först när de har kommit hem igen.

Allmänt om Geocaching

Att skriva i en loggbok Om det finns gott om utrymme kan man skriva en lite längre logg. Är det väldigt ont om utrymme, håll nere din loggs utrymme så att även nästa cachare får plats för sin logg. Det är inte säkert att cacheägaren hinner byta loggbok innan dess. Om loggboken skulle vara helt full, så kan du alltid skriva din logg på en lös pappersbit som du lägger i cachen. Kortaste möjligaste logg består i ditt användarnamn och datum. Men oftast brukar man tillägga något, som till exempel vad man bytte (om man byter något). Eller vad man tyckte.
Geocaching är ett sammansatt amerikanskt ord som består av GEO från Geography och CACHING från ordet cache som används inom datavärlden för att beskriva att gömma undan något, men används även inom amerikansk friluftsliv som uttryck för att tillfälligt gömma mat. Svensk direktöversättning är svår, men det ord som bäst beskriver är nog "GPS-skattjakt". Geocaching som aktivititet startade i USA i maj 2000, ett par dagar efter att Bill Clinton-administrationen släppte på SA-störsignalen som påverkade noggranheten. Efter att SA-signalen slopades så fick man koordinater inom några meters marginal. Själva begreppet geocaching kom i bruk ett par månader senare i september, när Jeremy Irish startade geocaching.com som samlingsplats. Även om namnet först hade föreslagits av Matt Stum redan i maj då han tyckte att "stash" var för negativt laddat. (det kan betyda tjuvgömma) Numera erbjuder även andra hemsidor alternativ till geocaching.com, ett exempel är Navicache?. Geocaching i Sverige Sverige var tidigt ute, och Tobias Radeskog gömde Sveriges första cache i Stockholm. Antalet cacher har ökat mycket sista åren, tillika antalet utövare. Sveriges äldsta aktiva cache är Americana Cache i Göteborg. Geocaching har även uppmärksammats i svensk media i allt större utsträckning på senare tid. Geocachingens historia Läs http://geocaching.gpsgames.org/history för en bra historiebeskrivning med mycket bakgrundsfakta och länkar.
Oj, utrustning... Det finns faktiskt geocachare som inte använder GPS. Men normalt sett är minimikravet en GPS-mottagare, vilket kan köpas nya för runt 2000 kronor och uppåt. De enklaste kan man knappa in koordinater och en pil visar åt vilket håll och den säger hur långt bort. Lite mer avancerade GPS-mottagare har anslutning för datakabel, så att man kan ladda ner koordinater från sin dator. Det finns även värstingmodeller som har färgskärm, höjdmätare, elektronisk kompass etc.. Nästa viktiga utrustning är cacheuppgifter, om man inte har information om cacher så kan man inte hitta några (såvida man inte är Mumin & Snorkfröken och hittar ännu ej godkända cacher lite här och var). Man kan givetvis ta ut uppgifterna på papperskopia, eller så kan man använda sig av en handdator med uppgifterna i sig. Annan bra utrustning är ficklampa och penna. Sen kan man bygga på med hur mycket utrustning som helst.
Geodog är en hund som blir indragen i geocaching på grund av matte eller husse. Med andra ord en hund som följer med när man geocachar. Exempel på kända geodogs är Krissa och norska Tjukken. Det finns även Geodog-statistik på statistiksidan.
Det förekommer att ordet parkeringskoordinat finns med på cachesidor ibland. Det handlar då om ett lämpligt ställe att parkera sin bil på, men det är inget krav eller måste. Oftast är det svårt om parkeringsmöjligheter, och för att inte reta upp boende så rekommenderar cacheägaren en specifik plats där man får parkera. Ibland har mysterycacher parkeringskoordinater som sina angivna koordinater. Men det framgår isåfall av cachesidan.
Börja med att registrera dig på http://www.geocaching.com/login/new.aspx. Bli sedan medlem i Forumet på www.geocaching.se , och använd samma namn som geocaching.com. Där du kan få hjälp med allt. 🙂

Funktioner i GPS-mottagare

Höjdmätare, även känt som barometisk altimeter, visar på vilken höjd man befinner sig ovanför havet. Höjmätaren mäter lufttrycket med en barometer i enheten och kan sen räkna ut höjden. GPS-systemet kan också beräkna höjd över havet (GPS-höjd).
Normalt sett så vet din GPS-mottagare bara var du är och inte i vilken riktning du tittar - om du står still och vänder dig runt. När du rör dig kan den räkna ut i vilken riktning du går. För att veta i vilken riktning du skall gå mot en koordinat så behöver du en kompass. Vissa mottagare har en inyggd elektronisk kompass och kan då visa rätt riktning även om du står still.
Det finns olika system för hur man lägger in ett koordinatsystem på jordens krökta yta. Det kartdatum som används vid geocaching kallas WGS84 så det måste du ställa in din mottagare på.
En rutt är en serie av waypoints (kooridinater). Framförallt praktiskt vid sjönavigation.
Spår eller tracklog är funktioner i GPS-mottagaren som sparar din position med ett visst mellanrum. Sen kan man i efterhand på t.ex en karta plotta ut hur man har förflyttat sig.
Din mottagare lyssnar på signaler från satelliter som snurar runt jorden. Ofta finns det en funktion för att visa hur många (och vilka) satelliter som den hör just nu. Där visas också styrkan på signalen som når fram till mottagaren. En dålig signal ger sämre noggranhet.
En waypoint är en punkt som du lagrat i mottagarens minne. Waypointen har ett namn och koordinaterna för den plats den representerar. Normalt lägger du in de cachar du vill besöka som waypoints och letar sen upp dem en efter en. Men du kan också lagra svampställen, platsen du ställde bilen på eller farmors hus.

Förkortningar

Annat namn på Travel Bug
Cache In Trash Out. Städevent i klassisk "Håll Sverige Rent"-anda
Betyder Cyberjunkie. Är en av de svenska reviewerna som godkänner cachar.
Wide Area Augmentation System är ett system av referensatelliter som förbättrar noggrannheten på GPS systemet. Det finns även en europeisk motsvarighet som heter EGNOS
First To Find Lite ära är det att vara den förste som hittar en nyutlagd cache.
Did Not Find Inte kul när man misslyckats med att hitta en cache.
GIS betyder Geographic Information System och är ett samlingsnamn för datorprogram som kan användas för att visa och redigera kartor samt ta fram statistik och behanda geografisk information på andra sätt. Termen används oftast om mer avancerade program som används av forskare och professionella kartanvändare.
GPS är en förkortning för Global Positioning System. GPS är ett system av satelliter som tillsammans med en GPS-mottagare kan räkna ut vart på jorden man befinner sig.
GPX är ett filformat för filer innehållande avancerad GPS-information om rutter, spår, och waypoints. Groundspeak, som driver geocaching.com, använder en utökad version av GPX som också innehåller specialinformation om cacher. Med hjälp av program som t.ex. GSAK så kan man hantera informationen genom filter och export till olika kartprogram.
Geocacher Swiss Army Knife. GSAK är ett hjälpprogram för att hantera filer i GPX-format. Men GSAK gör så mycket mer än så. Mycket mer info om programmet och download finns på http://www.gsak.net.
Geografiska Sverigedata, GSD, är samlingsnamnet för Lantmäteriets sortiment av geografiska databaser med grundläggande, lägesbestämd landskapsinformation. GSD omfattar i första hand den information som normalt redovisas på originalkartorna, Terrängkartan och Översiktskartan, men även annan landskapsinformation som efterfrågas av många användare i samhället kan ingå. Mer information finns hos Lantmäteriet
LOC är ett filformat som används på geocaching.com för att lagra information om cacher. LOC-filer för en eller ett par cacher kan laddas ner av alla användare. Filerna innehåller betydligt mindre information än GPX-filerna som kan laddas ner av betalande medlemmar.
LTF = Last To Find Den som hittar en cache sist eller senast.
MIA = Missing In Action Det används framförallt inom geocachingvärlden för att tala om ifall något har försvunnit. Man kan säga att en TB är MIA vilket isåfall innebär att en travel bug har försvunnit.
National Marine Electronics Association' är en en organisation som ligger bakom den standard för hur navigeringsutrustning, som t.ex. GPS mottagare, kommunicerar med varandra.
PQ står för Pocket Query. Det är en tjänst för betalnde premium members.
Digitalt kartformat från Lantmäteriet.
RT90, eller Rikets Triangelnät 90, är det geodetiska datum som används för Rikets Nät som är det vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor.
TB står för Travel Bug
TFTC, ännu ett av alla amerikanska uttryck. Thanks For The Cache det vill säga Tack för cachen på svenska.
TFTH = Thanks For The Hunt Det vill säga Tack för jakten
TNLN = Took Nothing, Left Nothing. Det vill säga att man inte gjorde något byte av saker i cachen. Det förekommer att folk skriver datum, sitt namn och TNLN enbart i loggboken, vilket sparar utrymme.
En aningen längre variant av TNLN fast här med tillägget Signed Log (SL).
Om man inte orkar skriva dit TNLNSL så kan man skala bort ytterligare två bokstäver, och då blir det Took Nothing, Signed Logbook Dessa förkortningar kan av vissa cacheägare uppfattas negativt, rentav lite provocerade ibland. Cacheägaren kan hellre vilja få veta lite mer än ett TNLN .
WGS84 är ett internationellt kartdatum, tillika det som Geocaching.com använder.

Geocaching.com

geocaching.com startade år 2000. Själva sporten föddes ett par månader tidigare men det hela tog fart när Jeremy Irish startade geocaching.com och erbjöd lättillgänglig information om cacher över hela världen. Numera sköts sajten av ett företag som heter Groundspeak Inc. Det är gratis att använda geocaching.com, men genom att betala $30/år kan man bli Premium Member vilket innebär att man bidrar med pengar till driften, samt man får några få tjänster tillbaka såsom Pocket Query.
Premium Member (PM) innebär att man är betalande medlem hos geocaching.com. Man kan välja mellan $3/månad eller $30/år. Man får vissa fördelar som att man kan hämta hem Pocket Query (PQ), som är en datafil med till exempel de 500 närmsta otagna cacherna från hemmet. Dessa filer kommer per mail dagligen. Man kan ha upp till fem olika PQ om dagen. En kuriositet är att de som blev betalande medlemmar i början när möjligheten dök upp, har den tjusiga titeln charter member. Genom att betala så stödjer man också driften av geocaching.com samt får tillgång till vissa cachar som bara PM kan se.
Reviewer är ett frivilligt uppdrag och uppgiften är att kontrollera nya cacher innan de släpps på geocaching.com. Det finns tre nordiska reviewers.
Stora kartbilden på geocaching.com På höger sida finns det en större kartbild, och det kan ta ett par dagar för nya cacher innan det dyker upp en kartbild. Lilla kartbilden på geocaching.com På vänster sida finns det en liten kartbild, och det är inte alltid som den visar rätt. Det förekommer att den påstår att cacher är i Atlanten, eller USA, eller andra ställen. Det påverkar inte själva cachen i sig, utan det är mer ett fel från geocaching.coms sida...
Vanligen förkortat PQ. En fil med information som man kan beställa från geocaching.com om man är betalande medlem. PQ:n kan definieras och genereras utifrån användarens önskemål. Exempelvis "Alla otagna cacher tre mil från hemstaden" Görs via adressen http://www.geocaching.com/pocket
MO är en förkortning för Members Only, och innebär att endast Premium Members kan se cachen samt logga den. Icke betalande medlemmar kan inte ens se att cachen existerar. I Sverige finns det endast ett fåtal MO-cacher.
Signal är geocaching.com:s officiella maskot, en grön groda med antenn på huvudet. Mer information om honom finns på http://www.geocaching.com/signal
geocaching.com har döpt sina waypoints i löpnummer, som börjar med GC och som sedan består av upp till fyra tecken efter. Ju äldre cache desto lägre kombination. Lite förenklat kan man säga att det är ett alternativt namn för en cache.
Du måste hitta på ett nytt unikt namn och en förklaring. Mer info om hur du ska göra finns på den här länken Groundspeaks forum Glöm sedan inte att skicka ett mail till forum@geocaching.se för att ändra ditt namn även här på den svenska sajten.

Gömma en cache

Det finns nog lika många uppfattningar som det finns geocachare. Men man bör tänka på att cachen bör vara så väl gömd att andra inte hittar den av misstag. Samtidigt bör den vara för gömd. Det finns en massa klassiska sätt att gömma en cache på som är bra att kopiera. Titta på hur andra gjort.
En cache kan se ut på många olika sätt, det kan vara allt från filmburkar? till större lådor, men även mindre och större än det också! Glassburkar eller frysburkar är vanliga. Dock måste den alltid innehålla en loggbok och en så kallad stash note som berättar för utomstående vad det är som de har hittat. En fungerande penna (blyerts) bör det också finnas i cachen.
Geocaching.com har ett regelverk för var man inte får placera en cache. Några exempel på förbjudna platser är, fornminnen, järnvägar, militära installationer och på platser dit man måste betala entréavgift för att komma in.
Det gör man på geocaching.com sida. Klicka på "Hide and Seek" i menyn till väsnter på sidan. Sen finns allt du behöver i spalten till höger på sidan. Tänk på att det är bra att först leta upp några cachar innan du lägger ut en egen. Den erfarenheten har du nytta av.
När du har registrerat din cache, så läggs den i en kö för godkännande. Där tittar frivilliga utvalda geocachare, reviewers, på den. Sen år 2004 har vi egna nordiska reviewers. De tittar så att koordinaterna verkar stämma (om du skriver att cachen ligger i Örebro och koordinaterna pekar på New York), de tittar så att den inte ligger för nära någon annan cache. geocaching.com har satt upp vissa regler, däribland att en cache inte får ligga närmare än 161 meter från en annan aktiv cache. Det händer att reviewern har synpunkter och då hör de av sig till med frågor, och du svarar på dem så att de kan hjälpa dig försöka få cachen godkänd. Om du är osäker på om cachen kan bli godkänd, så kan du alltid höra av dig till dem i förväg och diskutera saken med dem. Ibland händer det att en ny cache kan bli godkänd inom några minuter, ibland kan det ta några dagar. Tänk på att det sköts av frivilliga som gör detta på sin obetalda fritid.

Olika typer av geocacher

Earthcache är en form av virtuell cache som skall leda till att vi lär oss mer om vår planet - landskap, geologi, mineraler eller fossiler. Mer information, och möjlighet att ansöka om sin egen Earthcache, kan man hitta på Earthcache's hemsida
Event betyder sammankomst och det beskriver ganska bra vad det handlar om. Geocachare träffas och umgås. Det finns två typer av event, vanliga och CITO-event. CITO står för Cache In Trash Out och är ett event där man träffas för att bl.a städa i naturen. Event brukar anordnas i Sverige några gånger per år, framförallt i Göteborgstrakten och Stockholm. Men det har även arrangerats event i Umeå. Det finns event där man träffats på en pub för att umgås och det finns event där man letat efter speciellt utlagda cachar i mörkret.
Det är en cache som består av flera steg. Vanligen anger kooridnaterna på webbsidan platsen till den första gömman och i den hittar man koordinaterna till nästa gömma. Loggar gör man när man hittat den sista i kedjan. Offset cache är en variant på multi. Där pekar koordinaten på t.ex en skylt där man kan hitta siffror (t.ex årtal) som sen skall användas för att räkna fram de riktiga koordinaterna
En traditionell cache. Alltså en vanlig cache med bara en gömma och där utmaningen endast ligger i att hitta den.
En mystery cache innefattar ofta ett problem som måste lösas för att hitta cachen. Koordinaterna på cachesidan är falska eller går till en lämplig parkeringsplats. Problemet som ska lösas varierar men dom vanligaste är antingen ett problem på cachesidan, som när det är löst ger rätt koordinater, eller så finns ledtrådar och koordinater i andra cacher och då ingår mystery cachen som en del i en multicache variant.
Den är en gömma som är både en geocache och en letterbox. Letterbox är en form av skattjakt fast där använder man ledtrådar och anvisningar istället för en GPS. Letterboxings hemsida
Detta är typer som har funnits hos geocaching.com tidigare men som numera hanteras av www.waymarking.com Vid en Webcam så finns det ingen låda utan man skall ta sig till koordinaten och där med hjälp av kompis spara en bild från en webbkamera som visar den aktuella platsen. Bilden fungerar sen som logg. Virtual saknar också låda och där bevisar man sin närvaro genom att besvara en fråga eller liknande. Locationless kallas också för reverse. Där skall man leta upp ett objekt, t.ex en väderkvarn och logga genom att uppge koordinaterna.
Det har förekommit några andra typer också. APE-cache t.ex är en serie kommersiella cacher som lades ut i USA. Några av dem finns nog fortfarande kvar.

Om en cache är borta

Om du har letat efter cachen och inte kan hitta den, så bör du skriva en DNF logg på nätet. Det gör du genom att logga cachen och välja Did Not Find It som loggningsval. Skriv gärna någon slags förklaring till varför du loggar DNF. Cacheägaren får en kopia av din logg och kan då kolla till cachen för att se om den finns kvar och är på rätt plats.
I yttersta fall och endast i yttersta fall skall man rapportera en cache för arkivering. Detta gör man genom att logga cachen med loggningsalternativet Needs Archived och då måste man tala om anledningen till varför man anser att cachen skall arkiveras. Tänk på att skriva på engelska?, för det är mycket stor risk att en utländsk reviewer kollar på det. Det kan uppfattas som provocerande mot cacheägaren att begära arkivering av en cache. Exempel på när en cache kan rapporteras för arkivering: Om cacheägaren trots flera uppmaningar inte har satt en försvunnen cache på Temporary Disabled. Om cacheägaren trots flera uppmaningar inte har flyttat cachen då man anser den vara ytterst olämpligt placerad. Men detta är endast exempel och skall inte användas som riktlinje. Oftast är det bättre att antingen försöka kontakta cacheägaren direkt eller en reviewer direkt.
Om en cache har försvunnit eller av någon annan anledning inte är tillgänglig för stunden, så kan ägaren göra den Temporary Disabled vilket innebär Tillfälligt Avstängd. Den kommer att synas på geocaching.com men har ett streck igenom sitt namn. Det står också överst på cachesidan att den är temporärt ur funktion. Om man har sin cache för lång tid på Temporary Disabled riskerar man att någon övernitisk reviewer arkiverar den.
Arkivering betyder att cachen inte kommer att synas i listorna på geocaching.com längre. Den är alltså inte tillgänglig framöver. Dock kan arkivering upphävas vid behov. Tänk på att inte arkivera en cache du har tänkt fixa till, då är det istället Temporary Disabled du skall använda dig av. Glöm inte att plocka bort kvarvarande cacher som arkiveras, så att det inte sprids en massa skräp i naturen.

Statistik

Geocaching.com gillar inte statistik så deras tjänster är begränsade inom det området. Under statistik på geocaching.se hittar du dock lite svensk statistik som vi sammanställer löpande.
Har du också funderat över hur folk har gjort för att få till den där statistikrutan med hur många cacher du har funnit och gömt? http://www.geocaching.com/stats/img.aspx?uid=04350ac6-88c2-483d-85ed-7f3075f32759&txt=Take+it+or+break+it!&bg=1 För att få reda på användarnummer. Gå in på nån cache ni har tagit, klicka på ert namn. När er profilsida öppnas, kolla vad som står efter guid= i adressfältet (http://) Texten efter "&txt=" kan man skriva vad man vill, använd plusstecknet som mellanslag. Om man ändrar siffran i &bg=1 till t.ex. 2, 3 eller 4 o.s.v. får man en annan bild. På vårt forum krävs dock att du lagrar bilden på en egen server och sen länkar in den. Det är en säkerhetsspärr.

Travel Bug & Geocoin

Travel Bug är en metallbricka som är fastsatt i någon form av objekt, t.ex en nallebjörn eller leksak. Detta är ett sätt att spåra hur en bytessak vandrar runt från cache till cache. Oftast har en travel bug ett specifikt uppdrag, kanske ta sig till Norrland, Italien eller Hong-Kong, eller bara resa runt lanlöst i världen. Därför är det viktigt att läsa på buggens sida på geocaching.com vad syftet med buggen är. Man kan inte tillverka egna travel bugs och få den spårade via geocaching.com, utan man köper dem hos någon av geocaching.com's återförsäljare (i Sverige: GeoShop.se).
Uttrycket resekryp myntades på det svenska forumet och är en skön svensk översättning av Travel Bug.
Geocoins finns i flera olika varianter. De ser ut som ett mynt (därav namnet), och har ett nummer stansat för spårning. Det är alltså samma funktion som travel bugs fast man fäster inte dessa vid något.
En tävling där olika TB tävlar mot varandra på något sätt. T.ex genom att komma först till en speciell cache och hem igen.
Yellow Jeep Travel Bug, eller YJTB som det också förkortas, är kommersiella travel bugs. Det är 5001 st gula småbilar av märket Jeep som ingår i en tävling arrangerad av Jeep och Groundspeak. Fungerar i övrigt som en vanlig TB.
Det är en fransk variant av Geocoin som loggas via www.geolutins.com. Enligt många så är det väldigt bökigt att logga dessa så de är inte så populära utanför frankrike.
Travellers är en benämning på olika typer av bytessaker som är tänkta att resa runt.
Det finns ibland speciella travel bug hotell utplacerade i närheten av framförallt flygplatser och större städer. Platser som många passerar, och som är lämpliga för att lämpa av buggar som skall till eller från utlandet. Det är egentligen en vanlig cache men stor nog att rymma många buggar. Vissa bughotel har krav på att man måste lämna en bug för att få plocka upp en bug, men de flesta tillåter att man tar buggar utan att lämna buggar, eller vice versa.
I nästan alla fall har en TB ett mål, en resa med ett syfte. Kanske skall den resa till Hong Kong, eller bara stanna inom Sverige, eller fotograferas vid klosterruiner. Men oftast är en travelbug utsänd med bricka fastsatt i något objekt. Det är inte lätt för en geocachare på fältet att veta TBns mål eller syfte, så det är bra om man kan fästa någon slags anvisning om vad man vill att TBn skall göra, eller vart den skall resa. Tänk på att om syftet är att den skall resa utomlands, så hjälper det inte att skriva enbart på svenska. Likaså bör inte heller TB-sidan på geocaching.com stå på enbart svenska om syftet är att den skall resa utomlands. Vanliga fel 1. Man skriver upp fel nummer från brickan. Lösning: Maila buggägaren och be om rätt nummer. 2. Man gömmer skriva upp numret och lägger sen buggen i en annan cache innan man har registrerat TB:n som hittad. Lösning: Maila buggägaren och be om rätt nummer. Skriv en note på cachesidan och be folk vänta med att logga buggen. 3. Man hittar buggen innan föregående hittare har hunnit logga den som avlämnad i cachen. Lösning: Vänta tills buggen är avlämnad på cachesidan. Registrera den som upplockad först då. Annars är risken stor att det blir snurrigt...

Var hittar jag andra geocachare?

Ja, det finns en frivillig telefonlista med svenska cachare. Den finns här på www.geocaching.se
Ja, geocaching.com har ett stort internationellt forum och vi har ett eget välbesökt svenskt forum här på geocaching.se. Det finns även ett antal olika facebook grupper.
Ibland stöter man på någon annan cachare ute i skogen, det är vanligast vid nya cachar. Om man tänker på att många cachar kanske bara får nått besök i månaden i snitt så är inte sannolikheten så stor. Ibland arrangeras olika typer av träffar, Events, där man träffas och umgås.