Cubes – FAD 2017

 

-=[Svenska]=- 
Intresseföreningen Geocaching i Sverige (GCSE) är huvudarrangör för Mega Sweden FAD. GCSE är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för geocaching och verka för ökade kunskaper om vår hobby. Föreningen startades för att kunna säkra driften av hemsidan geocaching.se, men har under åren utvecklats och kan i skrivande stund erbjuda medlemsrabatt på hotellkedjan Nordic Choice och förmåner under Mega Sweden FAD.

I år har vi för första gången en egen Lab-cache! Den finns i GCSE:s tält och är öppen den 4 november kl 10:00 – 17:00. Den har två alternativ:

  • Stora uppgiften (D4). För dig som gillar utmaningar och klurigheter. Mångsidig uppgift som vi uppmuntrar er att lösa i lag.
  • Lilla uppgiften (D1,5). För dig som inte har tid eller lust med en D4 men vill testa vår Lab-cache.

För att kunna lösa uppgifterna behövs en UV-lampa, en QR-läsare och en NFC-läsare. UV-lampa finns att låna på plats eller köpa hos vår sponsor TFTC.se. Om du känner dig osäker på QR och/eller NFC så hjälper vi dig med det.

               

Uppgifterna förklaras utförligare på plats i vårt tält.  Välkommen! 

Skapad av: mtekla (för GCSE)

Promota detta: #megaswedenfad


-=[English]=- 
Geocaching in Sweden (GCSE) is the main organizer of Mega Sweden FAD. GCSE is a non-profit association whose purpose is to promote the interest for geocaching and work towards increased knowledge of our hobby. The association was started to secure the operation of the website geocaching.se, but has evolved over the years and now offers member discounts with the Nordic Choice hotel chain and benefits during Mega Sweden FAD.

This year we have our own Lab-cache! Located in the GCSE tent and available November 4th, 10 AM – 5 PM. It has two alternatives:

  • The big task (D4). If you like challenges and puzzles, this is for you. A versatile task that we encourage you to solve in teams.
  • The small task (D1,5). If you lack time or desire for a D4 but want to try the Lab-cache

To solve this Lab-cache you will need a UV-lamp, a QR-reader and an NFC-reader. You can borrow a UV-lamp from us or buy one from our sponsor TFTC.se. If you are uncertain about QR- or NFC-readers we will help you with that.

             

The tasks are explained in detail on-site in our tent. Welcome!

Created by: mtekla (for GCSE)
Promote this: #megaswedenfad