Behandling av personuppgifter

På den här sidan vill vi på Intresseföreningen Geocaching i Sverige förklara för dig som är eller har varit aktiv på vår hemsida geocaching.se hur vi hanterar dina personuppgifter.

Under hösten 2017 lanserade vi vår nya hemsida, där hemsidan (geocaching.se) och forumet (forum.geocaching.se) har olika konton.

Du som är medlem i föreningen eller har handlat något i vår shop har ett konto på geocaching.se. Du kan själv, när du är inloggad, se vilka uppgifter vi har genom att gå till sidan geocaching.se/mitt-konto, där kan du också uppdatera eller ta bort uppgifter om du vill. När vi lanserade den nya hemsidan kopierade vi kontouppgifter från den gamla hemsidan för alla som varit aktiva/inloggade de senaste två åren, så även om du inte varit inloggad på den nya hemsidan kan det hända att du har ett konto där.

Du som är, eller har varit, aktiv på vårt forum genom åren har ett konto på forum.geocaching.se och även där kan du när du är inloggad se och uppdatera din information i databasen via sidan
forum.geocaching.se/ucp.php.

Tillgång till dina personliga uppgifter (mailadresser, telefonnummer och adress) är endast tillgängliga för webbplatsens administratörer. Dessa är normalt förtroendevalda styrelsemedlemmar men även i några fall personer som styrelsen utser som hjälper oss med IT-administration.

Vi behöver dina personliga uppgifter för att kunna kontakta dig som är föreningsmedlem men även för att kunna verifiera vem du är om du kontaktar oss. Utan att dela dina personuppgifter så kan du inte vara medlem i föreningen.

Tredje part kan få tillgång till vissa begränsade personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet t.ex. tjänster vi använder för att hantera email-utskick. Vi kommer däremot aldrig dela dina uppgifter med tredje part i syfte att dessa ska kunna kontakta dig. Vi kommer heller aldrig sälja dina uppgifter.

Vi arkiverar uppgifterna i vår medlemsdatabas för att kunna sköta föreningens verksamhet, som längst till föreningens eventuella upplösning.

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att efterfråga ett registerutdrag med dina personuppgifter, samt begära att dina lagrade personuppgifter raderas. Du är välkommen att kontakta oss på adressen
gdpr@geocaching.se i sådana ärenden. Vi rekommenderar Datainspektionens webbplats för ytterligare generell information
(datainspektionen.se/dataskyddsreformen).

Vi lovar att skydda dina personuppgifter efter bästa förmåga och förvara dem säkert.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Intresseföreningen Geocaching i Sverige