Årsstämma 2018

ÅRSSTÄMMA 2018

Kallelse
Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls i Sundsvall i samband med årets Hall of Fame-event (GC7H9YW) den 10 mars 2017, Restaurang Stadshusverandan, Sundsvall
(N62° 23.422 E017° 18.397), klockan 16.00

Ärenden enligt stadgarna.

Bokslut, motioner och andra handlingar kommer att publiceras löpande på denna sida, senast den 28 feb.

För att underlätta för dig som har lång resväg så kommer du även att kunna deltaga hemifrån via nätkonferens.
Information om exakt hur du gör kommer du att hitta här senast den 8 mars.

För att kunna veta vilken lösning vi skall använda för nät-deltagande måste du anmäla dig senast den 1 mars. Skicka en anmälan till arsmote@geocaching.se om du vill delta på distans.

Välkomna!