Årsstämma 2016

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls i Linköping i samband med årets Hall of Fame-event (GC69K4F) den 12 mars 2016, Harrys, Ågatan 43, Linköping (N 58° 24.705 E 015° 37.291), klockan 16.00

Ärenden enligt stadgarna.

Bokslut, motioner och andra handlingar kommer att publiceras löpande på denna sida, dock senast den 27 feb.

För att underlätta för dig som har lång resväg så kommer du även att kunna deltaga hemifrån via nätkonferens. Information om exakt hur du gör kommer du att också att hitta på denna sida senast den 8 mars.

Handlingar till mötet

Handlingarna är kompletta senast 27 feb

Här kan du ladda ned de olika handlingarna till årsstämman.

Här kan du ladda ned den ekonomiska redovisningen.

Här kan du ladda ned valberedningens förslag till ny styrelse.

  • Valberedningens förslag (ej publicerat än)