Årsstämma 2015

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls i Örebro i samband med årets Hall of Fame-event (GC5KF0T) den 21 mars 2015, Harrys, Hamnplan 1 (N 59° 16.362 E 015° 13.196 ), klockan 16.00

Ärenden enligt stadgarna.

Bokslut, motioner och andra handlingar kommer att publiceras löpande på denna sida, dock senast den 11 mars.

För att underlätta för dig som har lång resväg så kommer du även att kunna deltaga hemifrån via nätkonferens. Information om exakt hur du gör kommer du att också att hitta på denna sida senast den 11 mars.

Handlingar

Här kan du ladda ned de olika handlingarna till årsstämman.

Här kan du ladda ned den ekonomiska redovisningen.

Här kan du ladda ned valberedningens förslag till ny styrelse.