Årsstämma 2014

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls i samband med Skåneträffen (GC4PPZ2) den 25 maj 2014 i Grottbyns festlokal (N55° 57.620 , E013° 32.285), klockan 09:30

Ärenden enligt stadgarna.

Bokslut, motioner och andra handlingar kommer att publiceras på denna sida senast den 11 maj.

För att underlätta för dig som har lång resväg så kommer du även att kunna deltaga hemifrån via nätkonferens. Information om exakt hur du gör kommer du att också att hitta på denna sida senast den 11 maj.

Handlingar

Här kan du ladda ned de olika handlingarna till årsstämman.

Här kan du ladda ned den ekonomiska redovisningen.

Här kan du ladda ned valberedningens förslag till ny styrelse.

Dokument som tillkommit efter stammans slut.