Årsstämma 2013

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls den 5 maj 2013 på Stadshuset i Södertälje, Campusgatan 26 (N59° 11.478, E017° 37.541), klockan 13:00.

Ärenden enligt stadgarna.

Bokslut, motioner och andra handlingar kommer att publiceras på denna sida senast den 24 april.

För att underlätta för dig som har lång resväg så kommer du även att kunna deltaga hemifrån via nätkonferens. Information om exakt hur du gör kommer du att också att hitta på denna sida senast den 24 april.

Handlingar

Här kan du ladda ned de olika handlingarna till årsstämman.

Här kan du ladda ned den ekonomiska redovisningen.

Här kan du ladda ned valberedningens förslag till ny styrelse.

Här kan du ladda ned protokollet från mötet.