Årsstämma 2012

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls den 12 maj 2012 på Högskolan i Borås klockan 15:00
Samling/Hänvisning vid statyn ”Katafalk” (”den late studenten” – N 57° 43.500′, E 12° 56.360′) klockan 14:45 OBS!!

Ärenden enligt stadgarna.

Efter mötet så bjuder föreningen på lite fika.

Handlingar

Här kan du ladda ned de olika handlingarna till årsstämman.

Här kan du ladda ned den ekonomiska redovisningen.

Här kan du ladda ned valberedningens förslag till ny styrelse.

Här kan du ladda ned de protokoll och andra handlingar från årsstämman. Kompletteras med fler dokument så snart de är klara i elektronisk form.