Årsstämma 2011

Kallelse

Medlemmarna i Intresseföreningen Geocaching i Sverige kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls den 28 maj 2011 på Högskolan i Borås klockan 15:00
Samling/Hänvisning vid statyn ”Katafalk” (”den late studenten” – N 57° 43.500′, E 12° 56.360′)

Ärenden enligt stadgarna, styrelsen lägger fram ett förslag på en ändring av stadgarna.

För att underlätta för dig som har lång resväg så kommer vi att sända mötet över nätet så att ni kan följa det hemifrån. Information om exakt hur du gör kommer du att också att hitta på länken ovan senast den 17 maj.
Föreningens stadgar tillåter inte att årsstämman hålls på distans så det kommer alltså inte att gå att rösta på distans över nätet. Det här kan endast ses som ett försök inför framtiden.

Efter mötet så bjuder föreningen på lite fika.

Handlingar till mötet

Här kan du ladda ned de olika handlingarna till årsstämman.

Här kan du ladda ned den ekonomiska redovisningen.

Här kan du ladda ned valberedningens förslag till ny styrelse.

Här kan du ladda ned de protokoll och andra handlingar från årsstämman. Kompletteras med fler dokument så snart de är klara i elektronisk form.